Kalendarz
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
« Sie    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
BILET NORMALNY 34 zł/os.

BILET ULGOWY

dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, emerytom, rencistom tylko za okazaniem legitymacji, dzieci do trzech lat wstęp bezpłatny za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek.

29 zł/os.

BILET RODZINNY

(dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci)
(dwie osoby dorosłe + troje dzieci)

 

114 zł
129 zł

URODZINY W PARKU

Przyjęcie urodzinowe

Bilet wstępu

Animator

Warsztaty plastyczne

Ognisko z kiełbaskami

 

350 zł

25 zł/os.

15 zł/os.

15 zł/os.

10 zł/os.

NOCLEGI

Pokoje*

Pole biwakowe

Śniadanie/kolacja

 

70 zł/os.

35 zł/os.

25 zł/os.

* Wstęp do Rodzinnego Parku Rozrywki „Owadogigant” w Lubnicy dodatkowo płatny wg cennika.

Ważne! Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, kończy o godz. 12.00 dnia następnego.

CENA OBEJMUJE:

– Ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą z modelami owadów
– Plac zabaw dla dzieci
– Kolejka linowa – tarzan
– Park linowy
– Zamki dmuchane
– Gokardy
– Basen z łódkami
– Trampoliny
– Zoo owadów i gadów
– Kręgielnia plenerowa
– Odkopywanie płaskorzeźby
– Wykopaliska paleontologiczne
– Gorączka złota
– Strzelanie z łuku
– Malowanie buziek
– Mega klocki
– Basen z piłeczkami
– Niedziele tematyczne
– I wiele innych atrakcji.

WAŻNE PRZECZYTAJ!

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Parku wszelkiego rodzaju napojów, jedzenia oraz alkoholu.
 2. Korzystanie z atrakcji w cenie biletu jest nielimitowane, ale jednorazowo wejście na urządzenie jest ograniczone czasowo lub ilością strzałów.
 3. W przypadku silnego wiatru, dużych opadów atmosferycznych lub burzy, klienci będą informowani o niemożności korzystania z urządzeń z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa bawiącym. Czas anomalii pogodowych proponujemy przeczekać w restauracji, po czym dalej będzie można korzystać z urządzeń. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może grozić poważnymi obrażeniami ciała.
 4. Przed wejściem na teren Rodzinnego Parku Rozrywki „Owadogigant” należy zapoznać się z Regulaminem Parku, który znajduje się przed wejście do kasy biletowej a także na stronie internetowej www.owadogigant.pl
 5. Ograniczenia wiekowe są bezwzględnie przestrzegane.
 6. Na terenie parku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 7. Korzystanie z parkingu i toalety jest bezpłatne.
 8. DZIECI DO LAT 3 WSTĘP GRATIS (nie dotyczy grup zorganizowanych)
 9. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren Parku Owadów „Owadogigant” w Lubnicy. 

 


Regulamin
Rodzinnego Parku Rozrywki OWADOGIGANT

Mając na uwadze bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 1. Wejście i korzystanie z atrakcji Parku jest możliwe tylko poprzez zakupienie biletu wstępu.
 2. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren parku w dniu zakupu. Po opuszczeniu obiektu bilet staje się nieważny.
 3. Zakupiony bilet należy zachować do kontroli.
 4. Dziecko poniżej 13 roku życia powinno znajdować się na obiekcie pod stałą opieką (np. prawnego opiekuna bądź osoby przez niego upoważnionej) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem, przy czym ta osoba sprawując nadzór decyduje, czy dziecko może skorzystać z danej atrakcji.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Parku wszelkiego rodzaju napojów, jedzenia oraz alkoholu.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na ścieżce edukacyjnej, oprócz miejsc do tego wyznaczonych.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na terenie Parku.
 9. Podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych zabrania się picia i jedzenia.
 10. Podczas korzystania z urządzeń dmuchanych oraz miękkich należy zdjąć obuwie, okulary oraz inne drobne przedmioty.
 11. W trakcie korzystania z dmuchanych zjeżdżalni należy stosować ubrania z długim rękawem, oraz spodnie z długimi nogawkami i skarpetki, celem uniknięcia otarcia naskórka.
 12. W czasie korzystania z urządzeń rekreacyjnych może dojść do uszkodzenia odzieży.
 13. Na urządzeniach rekreacyjnych należy zachować szczególną ostrożność.
 14. Dziecko poniżej 13 roku życia powinno znajdować się pod stałą opieką (np. prawnego opiekuna bądź osoby przez niego upoważnionej) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem, przy czym ta osoba sprawując nadzór decyduje, czy dziecko może skorzystać z danej atrakcji.
 15. Na placu zabaw obowiązuje zakaz wchodzenia na górne elementy konstrukcji.
 16. Zabrania się wnoszenia przedmiotów ogólnie uznawanych za niebezpieczne.
 17. Z urządzeń umieszczonych na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 18. Teren Parku służy edukacji oraz aktywnej rekreacji tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 19. Rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Parku, w przypadku ich odnalezienia lub przekazania przez osoby trzecie będzie można odebrać w kasie biletowej Parku lub też zostaną odesłane pod wskazany adres w ciągu 30 dni od momentu ich znalezienia. Po upływie w/w terminu zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Złotowie.
 20. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu oczek wodnych i rzeki Gwdy.
 21. Klienci Parku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania nakazów oraz zakazów właścicieli i pracowników Parku.
 22. Korzystający z Parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń Parku innym użytkownikom.
 23. Konsumenci są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi Rodzinnego Parku Rozrywki „Owadogigant”. W przypadku powstania szkody na osobach lub mieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Uczestnik korzystający z oferty Parku zobowiązany jest zgłosić organizatorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości oraz nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego urządzeń Parku a także własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
 25. Na terenie Parku wolno przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
 26. W przypadku silnego wiatru, dużych opadów atmosferycznych lub burzy, klienci będą informowani o niemożności korzystania z urządzeń z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa bawiącym. Czas anomalii pogodowych proponujemy przeczekać w restauracji, po czym dalej będzie można korzystać z urządzeń. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może grozić poważnymi obrażeniami ciała.
 27. Osoby zakłócające porządek publiczny (pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub innych środków odurzających) lub naruszający swoim zachowaniem niniejszy Regulamin bądź przyjęte normy zachowania będą wypraszane z terenu Parku bądź też przekazywane w ręce policji.
 28. W przypadku dewastacji mienia Parku i używania wulgarnych słów, nie uiszczenia opłaty za wstęp zwiedzający zostają wyproszeni z Parku.
 29. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter, należy skontaktować się z pracownikiem obsługi, który podejmie odpowiednie kroki, aby udzielić pierwszej pomocy i poinformować co do dalszego postępowania.
 30. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
  – zaśmiecania terenu,
  – zasypywania śmieci,
  – niszczenia obiektów, modeli, oraz innych przedmiotów i urządzeń rekreacyjnych, znajdujących się na terenie Parku,
  – niszczenia i uszkadzania roślinności, deptania trawników oraz rozkopywania gruntu,
  – niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,
  – palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów, bez zgody właściciela,
 31. Przed wejściem na teren Rodzinnego Parku Rozrywki „Owadogigant” należy zapoznać się z Regulaminem Parku, dostępnym na tablicy ogłoszeń przed wejściem do kasy biletowej, a także na stronie internetowej www.owadogigant.pl

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 07.09.2017 ROK